top of page

Sisteme de desfumare

Desfumarea este procesul de extragere din spațiile incendiate a unei părți din fumul și gazele de ardere.

Scopul solutiei de desfumare este de a asigurara condițiile de evacuare a utilizatorilor și a folosirii mijloacelor de intervenție la stingere, precum și pentru evacuarea gazelor fierbinți degajate de incendiu în fazele de dezvoltare.

Proiectarea și implementarea acestor instalații, ca mijloace de protecție la incendiu asigură în primul rând menținerea liberă de fum a căilor de evacuare și acces. Un alt avantaj îl reprezintă eficiența asupra stingerii incendiului în faza incipientă. În plus, instalațiile de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți contribuie la reducerea efectului de ardere generalizată, la protecția echipamentelor și a mobilierului și, în final, reduce pagubele cauzate de descompunerea termică.

BIP Telecom are experiență  în proiectarea și implementarea acestor sisteme de desfumare si de control al fumului oferind servicii de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți.

Toate sistemele propuse sunt concepute special pentru a se îmbina perfect în structura clădirii fiind conforme cu toate standardele impuse de legislația în vigoare.

bottom of page